Solárne
termické systémy

Našim cieľom je ponúkať kvalitu a zabezpečiť v prvom rade spokojnosť zákazníka. Ponúkame Vám kvalitné termické systémy s certifikáciou od návrhu optimálneho riešenia na ohrev TUV až po realizáciu.

Solárne
termické systémy

K zabezpečeniu vysokej úrovne celého procesu vykonávaného diela, od návrhu technického riešenia až po záručný servis inštalovaného zariadenia, je nutná odborná zdatnosť a motivovanosť jej zamestnancov.

Vítame Vás

V našej spoločnosti sa kladie dôraz na neustále zvyšovanie kvalifikácie, oboznamovanie sa s novými technológiami a spätné sledovanie kvality zrealizovaného diela. Preto Vám vieme onúknuť solárne systémy / termické systémy tej najvyššej kvality, ako pri inštalácii, solárnych systémov, tak aj kvalitu samotných solárnych kolektorov.

solarny system

Slnečné Kolektory

Slnečné kolektory, alebo aj solárne kolektory slúžia výlučne na ohrev teplej vody pomocou slnka.

solarne systemy

Záruka solárneho systému

Naše slnečné kolektory majú preukázanú vyše 35 ročnú životnosť, aj preto na ne poskytujeme až 12 ročnú záruku.

solarny system

Podstata solárneho systému

Podstata solárneho systému ohrevu teplej vody spočíva v tom, že solárne kolektory premieňajú slnečné žiarenie na tepelnú energiu a umožňujú jej následné jednoduchšie použitie, skladovanie a predovšetkým úsporu nákladov a životného prostredia.